Kolan Handbags


Kolan, işlevselliği açısından eski çağlardan günümüze kadar pek çok toplumda, yaygın bir kullanım alanına sahip. Göçebe topluluklarının yaşam tarzları gereği, sürekli yer değiştirmeleri sonucu, kolan dokumaların kullanım ve çevre şartlarına bağlı olarak zamanla kullanım amacı değişmiş. Genellikle fındık sepetlerini taşımak için kullanılan bazılarına göre Kolan, bazılarına göre Golan, bazılarına göre Dırmaç ipi; Karadeniz yöresinde sepetlerin taşınmasında kullanılan dokumalara verilmiş isimler. Makineleşen dünyamızda artık  dokuyan çok az kadın kaldı.

Kolan Handbag modernleşen dünyada kadın emeğinin tekrar hayata kazanılmasını savunuyor.